Sjavoeot


Het Joodse Sjavoeot wordt vijftig dagen (zeven weken) na Pesach gevierd. De betekenis van het woord Sjavoet (‘weken’) verwijst hiernaar. Net als Pesach is Sjavoeot van oorsprong een oogstfeest dat ‘Chag Habikkurim’ heette, of ‘Festival van het Eerste Fruit’. Met Pesach was al de eerste gerstoogst gevierd, nu komen de eerste tarwe en vruchten, zoals dadels en olijven, van het land. 

Vroeger werd het eerste rijpe fruit niet direct opgegeten. Om de tak waaraan dit ‘eerste fruit’ (‘Bikkurim’) hing, werd een lint gebonden. Deze vruchten werden verzameld in manden en naar Jeruzalem gebracht om ze daar op te eten. Moesten boeren van verder weg komen, dan namen zij in plaats van vers fruit, rozijnen en vijgen mee. De boeren werden begroet door de inwoners van de stad en soms ook door de koning zelf. Tegenwoordig bestaat dit gebruik niet meer.

Openbaring 

Sjavoeot is naast een oogstfeest, ook een openbaringsfeest. Men herdenkt hoe Mozes op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte op de berg Sinaï de Wetten en de Tien Geboden ontving. Deze tien geboden staan symbool voor de gehele Tora en deze gebeurtenis is het begin van de staat Israël. 

Bloemen en Ruth

Synagogen en huizen worden op Sjavoeot versierd met bloemen, fruit en groen. Dit als symbool voor de hellingen van de berg Sinai, die tijdens de wetgeving met bloemen, vruchten en planten waren bedekt. Na het versieren wordt er in de synagoge een speciale dienst gehouden, waarin de Tien Geboden worden voorgelezen. Ook wordt voorgedragen uit het boek Ruth. Ruth gaat over een jonge Moabitische vrouw die haar land en volk verliet om met haar Joodse schoonmoeder naar Israel te gaan. Het verhaal speelt zich af in de oogsttijd en vertelt over Ruths sterke liefde en geloof.

Zuivel

Thuis nuttigt men op Sjavoeot voornamelijk melkgerechten en andere zuivelgerechten, zoals kaas en eieren. Deze gerechten symboliseren de Tora, die wegens zijn voedende kracht vergeleken wordt met melk. Traditioneel worden onder meer ‘blintzes’, speciale kaaspannenkoeken, gegeten. 

Leren

Leren staat centraal bij Sjavoeot. De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot ‘s ochtends vroeg uit de Tora en Talmud. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in. 

Bovenstaande informie is grotendeels afkomstig uit het boek Nederland Wereldland van uitgeverij PlanPlan, ISBN 9076092028 

Vanharte

Vanharte is de grootste en meest bekende feestsite van Nederland. Bij ons vind je informatie over alle bekende en minder bekende feestdagen en feesten.

Recente artikelen